Predstavte svoju školu v tom najlepšom svetle. Ako na to?

Každý z nás si želá, aby o jeho vzdelávaciu inštitúciu mala záujem široká verejnosť. Samozrejme nielen v čase pred prijímacím konaním. Dovoľte, aby sa o vás verejnosť dozvedela aj mimo dňa otvorených dverí. Aké prostriedky zvoliť?

Vonkajšia výstava priláka širokú verejnosť

O tom, ako vaša škola žije, môžete verejnosť informovať mnohými spôsobmi. Usporiadajte vonkajší happening a ponúknite, aby mali možnosť vystúpiť sami študenti a podieľali sa na prezentácii svojich úspechov aj bežného každodenného života. Výstavné panely vám pomôžu ponúknuť základné informácie o vašej inštitúcii ľuďom, ktorí budú prechádzať okolo. Budete rozdávať úsmevy, spievať, hrať na hudobné nástroje, alebo robiť bezpečné chemické pokusy? Vonkajšie výstavné panely následne môžete používať mnoho ďalších rokov.

Buďte aktívny na sieťach

Nielen jednorazová akcia sa hodí na prezentáciu našej inštitúcie. Sú vaši učitelia kreatívni a organizujú rôzne súťaže, alebo zaujímavou aktivitou nabádajú študentov, aby sa zapojili? Informujte o tom širokú verejnosť. Učitelia dejepisu napríklad inšpirovali študentov, aby vytvorili profily historických osobností na sociálnych sieťach. Tým sa prirodzene zvýšilo povedomie verejnosti o histórii. Tieto úspechy si rozhodne nenechávajte pre seba!

Ukážte vzájomný rešpekt

Škola je súkolia. Je to živý organizmus plný jedinečných osobností, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Tolerujete sa navzájom? Dajte o tom svetu vedieť. Treba si na prvý letný deň usporiadajte básnickú súťaž a dovoľte, aby vystúpili aj kantori a študenti s handicapom, alebo s veľmi nízkym sebavedomím a prirodzenou nevôľou recitovať a byť stredobodom pozornosti. Dajte vedieť svetu o tom, že u vás nerozlišujete študentov a kantory na lepšie a horšie, ale všetci viete, že každá osobnosť je jedinečná.

Je mnoho spôsobov, ako ukázať verejnosti, že vaša škola celý vzdelávací systém vzala za ten najlepší koniec. Choďte do toho!

Publikované: 29. 04. 2022

Kategória: Lifestyle

Autor: Ivana Bučková