Naučte sa riešiť spory s pomocou mediátora

Život nie je jednoduchý a niektoré situácie nás doslova pohltia tak, že sa nedajú zvládnuť. Ak sa vďaka nim dostanete do sporu, ktorý sa prestane riešiť, môže to spôsobiť mnohé a často aj zbytočné komplikácie. Aby ste sa tomu vyvarovali, využite možnosť postarať sa o svoje problémy inak a lepšie. Oslovte mediátora.

Kto je mediátor?

Úspešný mediátor podporuje konštruktívnu diskusiu sporných otázok a prispieva k pochopeniu oboch strán, a to najmä vďaka zavedeniu určitých procesných pravidiel, vytvoreniu programu rokovania, vplyvu na psychologickú klímu, v ktorej sa konajú rokovania. Mediácia je aj tvorivý proces, ktorý hrá dôležitú úlohu intuície a skúseností, ktoré by mali pomôcť sprostredkovateľom nájsť takú taktiku, ktorá bude dostatočná. Ide o špecifické riešenie sporov bez nepríjemných, minimálne menších následkov.

Sprostredkovateľ, ktorý sa pokúša eliminovať eskaláciu konfliktu

Úspešný Mediátor je triezvy realista, ktorý sa zameriava na dosiahnutie spravodlivého a lepšieho riešenia konfliktu a snaží sa, aby to bolo prijateľné pre obe strany. Vyriešiť spornú otázku a zároveň dosiahnuť dohodu. Sprostredkovateľ sa spravidla pokúša obmedziť eskaláciu konfliktu, ale v niektorých prípadoch môže povoliť dočasnú eskaláciu s cieľom preukázať stranám neproduktívny charakter ich vyjednávanej taktiky. Ak sa teda nedokážete s partnerom dohodnúť, ste v rozvodovom konaní alebo hľadáte riešenie, ktoré by bolo vhodné a optimálne pre oboch, skúste osloviť práve mediátora, ktorý má s bezproblémovým riešením sporov najlepšie skúsenosti. V tomto prípade je výhoda najmä v tom, že je to bez veľkých následkov, pretože to ide mimo súd.

Publikované: 22. 05. 2018

Kategória: Lifestyle

Autor: Ivana Bučková