Kúrenie drevenými peletami má ekonomické i ekologické výhody

V súvislosti s drevenými peletami sú častokrát vyzdvihované do popredia mnohé ich benefity. Ak stojíte pred dilemou, či sa oplatí zmena vášho zaužívaného spôsobu vykurovania v domácnosti za inú, novú, vami doposiaľ nepoznanú alternatívu, tak je úplne v poriadku, že si vopred chcete zistiť bližšie informácie. Každá investícia do vášho domova by predsa mala byť rozumne vopred zvážená. Prečo sa rozhodnúť investovať práve do tohto alternatívneho zdroja vykurovania je skutočne dobrá otázka. Domáce (alebo komerčné) vykurovanie je proces, ktorý dokáže v priebehu dlhšieho časového horizontu podstatným spôsobom ovplyvniť- či už ekonomickú stránku nákladov, ale i tú ekologickú.V súvislosti s drevenými peletami sú častokrát vyzdvihované do popredia mnohé ich benefity. Využívať ich ako zdroj kvalitného tepla v domácnostiach sa odporúča z viacerých dôvodov, ako napríklad pre ich ekologický charakter šetriaci životné prostredie alebo kvôli ich schopnosti šetriť financie vynaložené na energie pre chod domácnosti.

Drevené pelety ako obnoviteľný zdroj tepla

Pelety sú ekologickým palivom, ktorého charakteristickou črtou je ohľaduplnosť voči životnému prostrediu. Patria medzi alternatívu vykurovania, ktorá v porovnaní s inými zdrojmi tepla pre domácnosť, či iné priestory, predstavuje obnoviteľný zdroj energie. Oproti fosílnym palivám tak majú drevené pelety značnú výhodu- produkujú sa z materiálov, ktorých zdroj nie je obmedzený. Ba naopak, naša krajina je ako stvorená pre bohatý výskyt dreveného materiálu, z ktorého sú pelety a palivové brikety vyrábané.

Vysoká výhrevnosť

Domáce či komerčné vykurovanie drevenými peletami je označované za vysoko účinné. Pri procese výroby peliet je pozoruhodná ich vysoká hustota a schopnosť produkovať toto ekologické palivo so skutočne nízkym obsahom vlhkosti. Práve vďaka tomu sú pelety spaľované efektívne s veľmi vysokou účinnosťou a predstavujú tak pre domácnosť zdroj vykurovania s podstatne vyššou výhrevnosťou ako v prípade iných využívaných zdrojov tepla fosílneho druhu.

Tvoria ich výlučne prírodné látky

V dnešnej dobe sme častokrát zvyknutí na rôzne chemikálie a škodlivé látky obsiahnuté v produktoch našej dennej spotreby. Drevené pelety a brikety sa môžu pýšiť čisto prírodným obsahom bez akýchkoľvek pridaných chemických látok, či spojív. Možno sa však pýtate, čo je teda ich spojivom? Odpoveďou je lignín, ktorý predstavuje prírodnú zlúčeninu nachádzajúcu sa v dreve.

Publikované: 02. 02. 2021

Kategória: Bývanie

Autor: Ivana Bučková