Nadčasová Vojtova metóda pomáha deťom aj dospelým

Vojtova metóda bola pomenovaná po českom lekárovi a fyzioterapeutovi prof. MUDr. Václavovi Vojtovi. Ide o dôležitý súbor cvičebných techník v oblasti rehabilitácie a podpory vývoja detí i dospelých. Táto inovatívna terapeutická metóda nie je len prostriedkom na liečbu konkrétnych porúch, ale taktiež ponúka pohľad na ľudské telo a jeho schopnosť pohybu ako na harmonický systém. V tomto článku sa pozrieme na princípy a vývoj Vojtovej metódy a aký význam má pre pacientov a odborníkov.

Pôvod a vývoj

Vojtova metóda vznikla v 50. rokoch 20. storočia vďaka práci profesora Václava Vojtu, ktorý bol neurológom a fyzioterapeutom. Jeho pozorovanie a štúdium v oblasti neurofyziológie ho priviedli k objavu špecifických pohybových vzorov, ktoré sú prítomné u novorodencov a ktoré sú základom pre normálny motorický vývoj. Vojta postuloval, že narušenie týchto vzorov môže byť spojené s rôznymi neurologickými a ortopedickými poruchami.

Princípy Vojtovej metódy

Základom Vojtovej metódy je aktivácia reflexných oblúkov a pohybových vzorov, ktoré sú prítomné v normálnom vývoji ľudského tela. Terapeut pracuje s pacientom na lehátku, stimuluje špecifické body a vytvára podmienky pre spontánne pohyby. Tým dochádza k aktivácii svalov a zlepšeniu koordinácie pohybov. Metóda sa osvedčila pri liečbe rôznych neurologických a ortopedických ochorení, či už ide o deti s poruchami motoriky alebo dospelých s chronickými bolesťami chrbta.

Význam pre vývoj detí

Pre deti s neurologickými poruchami, ako je detská mozgová obrna alebo iné vývojové výzvy, môže byť Vojtova metóda kľúčovým prvkom v terapeutickom pláne. Stimulácia správnych pohybových vzorov od útleho veku môže prispieť k lepšiemu vývoju motorických zručností a celkovo kvalitnejšiemu životu. Rodičia často nachádzajú v tejto metóde nádej a konkrétne nástroje na podporu svojich detí na ceste k plnohodnotnému životu.

Význam pre dospelých

Vojtova metóda nie je relevantná iba pre starostlivosť o deti; má tiež významný vplyv na starostlivosť o dospelých s rôznymi ortopedickými problémami, chronickými bolesťami alebo poúrazovými stavmi. Terapeutické cvičenie podľa Vojtovej metódy môže pomôcť obnoviť správnu funkciu svalov a kĺbov, čo vedie k celkovému zlepšeniu pohyblivosti a bolesti.

Vojtova metóda je neustále rozvíjajúcou sa oblasťou fyzioterapie a rehabilitácie. Jej vplyv na podporu vývoja a liečbu motorických porúch u detí a dospelých je nepopierateľný. Profesor Václav Vojta svojou prácou otvoril dvere na porozumenie komplexnému systému pohybu a jeho využitia na zlepšenie kvality života.

Publikované: 25. 01. 2024

Kategória: Zdravie

Autor: Petra Novotná