MBA štúdium má podľa zamestnávateľov zmysel

Štúdium MBA nehodnotia kladne iba študenti, ale aj zamestnávatelia. Vyplýva to z výskumu European School of Business & Management SE. Poskytovateľov MBA štúdia je pomerne hodne. Obstáť v konkurencii študentov, ktorí MBA vyštudovali, znamená mať šťastnú ruku, či dostatok informácií pri výbere školy. Medzi zamestnávateľmi je kladne hodnotené štúdium na pražskej European School of Business & Management. Až 93 % zamestnávateľov vyhodnotilo štúdium MBA na tejto škole ako veľmi kvalitné. 74 % z nich je presvedčených, že MBA štúdium je efektívnou investíciou do rozvoja ľudských zdrojov. 21 % zamestnávateľov je ochotných svojim zamestnancom MBA štúdium plne hradiť, 36 % je ochotných sa podieľať aspoň čiastočne. Tento výskum dokazuje, že vhodne zvolené MBA štúdium je pre zamestnávateľov zaujímavé a je cestou ku kariérnemu rastu aj vyšším mzdám. K tomu ide aj o získanie prestíže, pretože MBA titul má čím ďalej tým lepšie meno.

Na European School of Business & Management SE majú možnosť študovať aj Slováci

Študijným jazykom je čeština, ale slovenský jazyk je plne akceptovaný. Študovať na škole zo Slovenska nie je žiadnym problémom. Štúdium trvá jeden rok. Ide o flexibilní on-line štúdium, ktoré využíva moderný e-learningový systém. Môžete teda študovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Nejde ale iba o samoštúdium. K dispozícii máte nadštandardné konzultácie s lektormi a dôraz je pri štúdiu kladený predovšetkým na praktické využitie získaných znalostí a osvojenie si rôznych zručností. Získané znalosti sú okamžite využiteľné v praxi. Neodchádzate teda s teoretickými znalosťami, ale s „balíčkom“ zručností, ktoré okamžite uplatníte na akejkoľvek pracovnej pozícii.

Chcete byť úspešným manažérom?

Kto chce dnes uspieť v konkurencii prevzdelaného národa, kde už má vysokú školu takmer každý, musí sa vzdelávať po celý život. Vzdelávanie dospelých nie je len zaháňaním nudy pre dôchodcov. Malo by nás sprevádzať po celý život, Či už ide o manažérske neuniverzitné vzdelávanie typu MBA, alebo iné špecializované odborné vzdelávanie. Aj v MBA je možné cielene rozširovať podľa toho, čo je pre vás v aktuálnej chvíli najzaujímavejšie – či už ide o projektový management, soft skills, psychológiu pre manažérov, personálne riadenie, ale trebárs športový manažment.

Pozrite sa, prečo študovať na ESBM

European School of Business & Management SE vám prinesie nadnárodný nadhľad, pretože škola sa nachádza mimo Slovensko, v Českej republike. Poskytuje kvalitné MBA, ale aj LLM a DBA vzdelávanie. Hodí sa pre stredný a vrcholový manažment, ale aj pre vlastníkov firiem vo veku 30 až 60 rokov. Štúdium je založené na oxfordskom štýle výuky, ktorý kombinuje online štúdium a interaktívne worshopy. Študent si má možnosť vyberať voliteľné moduly. Obrovskou výhodou je možnosť zahájiť štúdium kedykoľvek v priebehu roku.

Publikované: 17. 08. 2020

Kategória: Nezařazené

Autor: Ivana Bučková