Hĺbková žilová trombóza: Príznaky,komplikácie a liečba

Hĺbková žilová trombóza (HVT) je závažným zdravotným stavom charakterizovaným tvorbou krvnej zrazeniny v hlbokej žile končatiny. Najčastejšie postihuje dolnú končatinu, obzvlášť predkolenie, ale môže sa vyskytnúť aj v hlbokých žilách stehna alebo panvy.

Vzniknuté zrazeniny vytvárajú prekážku vo voľnom toku krvi v postihnutej žile, čo vedie k niekoľkým charakteristickým príznakom, vrátane opuchu postihnutej končatiny, bolesti, ktorá sa zhoršuje pri zvesení končatiny alebo dlhodobom státí, a začervenania postihnutej oblasti. Aj keď prítomnosť týchto príznakov nemusí vždy znamenať HVT, je dôležité, aby pacient navštívil lekára - špecialistu na vyšetrenie a diagnózu.

Komplikácie HVT

Hlbková žilová trombóza môže spôsobiť vážne komplikácie, pričom niektoré z nich môžu byť život ohrozujúce:

Pľúcna embólia: Táto komplikácia predstavuje najzávažnejšiu hrozbu spojenú s HVT. V prípade pľúcnej embólie sa časť krvnej zrazeniny uvoľní a cestuje krvným prúdom do pľúc, čo spôsobuje blokáciu pľúcnej tepny. Príznaky zahŕňajú bolesť na hrudníku, nedostatok kyslíka a možné vykašliavanie krvi. Liečba vyžaduje okamžitú a intenzívnu starostlivosť.

Posttrombotický syndróm: Vzniká, keď krvná zrazenina poškodí chlopne v hlbokých žilách končatiny, čím spôsobí, že krv stagnuje v končatine namiesto odtekania. Dlhodobé príznaky môžu zahŕňať bolesť, opuch a v závažných prípadoch tvorbu vredu predkolenia.

Rizikové faktory vzniku HVT

Existuje niekoľko faktorov zvyšujúcich riziko vzniku HVT, vrátane veku nad 40 rokov, obezity, dlhodobej imobility, anamnézy HVT, genetických predispozícií, porúch krvnej zrážanlivosti, nádorových ochorení, cirkulačných problémov a hormonálnych faktorov u žien.

Liečba HVT

Štandardnou liečbou HVT je antikoagulačná terapia, ktorá zabraňuje tvorbe krvných zrazenín a znižuje riziko komplikácií. Pacienti s HVT sú tiež povinní nosiť kompresívne pančuchy, a spolupráca pacienta je nevyhnutná pre účinnú liečbu.

V prípade podozrenia na HVT je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, pretože včasná diagnóza a liečba môžu výrazne zlepšiť prognózu a minimalizovať riziko komplikácií spojených s touto vážnou žilovou poruchou.

Publikované: 23. 12. 2023

Kategória: Zdravie

Autor: Petra Novotná