Zastavte zlodejov alebo Ako ochrániť vašu značku pred jej odcudzením

Predstavte si, že vyrábate kvalitný výrobok pod vlastnou značkou, po ktorom je veľký dopyt, vaša spoločnosť prosperuje, meno vášho výrobku sa stáva známejším a vaše vyhliadky do budúcnosti sú sľubné. Všetko ide skvele. V tomto okamihu začne niekto predávať podobný výrobok s rovnakým názvom a začne ho ponúkať na rovnakom trhu ako vy. Nastali veľké komplikácie, klientov ubúda, predaj klesá a vy sa snažíte zistiť, čo s tým. Právny nástroj, ktorý môže zabrániť takýmto situáciám, sa nazýva ochranná známka. V nasledujúcich riadkoch vám poradíme, aké kroky musíte podniknúť, aby ste tieto nekalé praktiky iných ľudí eliminovali.

Ochranná známka - ako ju používať

V prvom rade je dobré premyslieť si, čo vás bude reprezentovať v obchodnej sfére. Či už to bude logo, slogan alebo len písmeno či obrázok. Menej časté, ale dobre známe sú napríklad tvary obalov, farebné kombinácie alebo hudobné skratky. Skrátka, nejaký druh grafického alebo dokonca hudobného zobrazenia. V tejto oblasti sa oplatí poradiť s odborníkmi z grafických alebo reklamných agentúr. Majú bohaté skúsenosti a vedomosti o tom, čo a ako ovplyvňuje ľudský mozog. Ďalšou vecou, na ktorú treba myslieť, je územie, na ktorom pôsobíte. Nezáleží na tom, či sa špecializujete na domáci trh, alebo vaše aktivity presahujú hranice našej krajiny. Ochrannú známku je možné zaregistrovať aj v iných krajinách. Môže byť individuálna pre určité krajiny alebo kolektívna pre celú Európsku úniu.

Registrácia ochrannej známky - cena

Cena registrácie ochrannej známky úzko súvisí s rozsahom územia, na ktorom sa ochranná známka uplatňuje alebo na ktorom si ju chcete nechať zaregistrovať. Pohybuje sa od približne 300 eur až po sumu viac ako tisíc eur za registráciu v celej EÚ. Registrácia ochrannej známky je jednoduchšia, ako si myslíte. Napríklad firma Patentoid zaregistruje vašu ochrannú známku za vás. Register týchto ochranných známok vedie Úrad priemyselného vlastníctva, ktorý prijíma prihlášky, skúma duplicity a registruje novo schválené ochranné známky. Celý proces od podania žiadosti po schválenie trvá približne 6 mesiacov. Platnosť zapísanej ochrannej známky je 10 rokov, po uplynutí tejto doby musíte požiadať o jej predĺženie. Hoci sa vám celý proces registrácie ochrannej známky môže zdať zdĺhavý a náklady zbytočne vysoké, určite sa oplatí. Nikdy neviete, kto sa skrýva za vaším chrbtom a chce sa priživiť na vašich nápadoch a úspechu.

Publikované: 31. 05. 2022

Kategória: Financie a práca

Autor: Ivana Bučková